Close

Išrinktas naujas Panevėžio FK”Ekrano senjorai” prezidentas

Atsistatydinus buvusiam Panevėžio “FK”Ekrano senjorai” prezidentui T.Abramavičiui, buvo sušauktas Visuotinis klubo narių susirinkimas, kuriame balsų dauguma buvo išrinktas naujas prezidentas. Juo tapo Marius Pažemeckas.
Sveikiname Marių ir linkime kūrybingo darbo klube.