Close

LFF PRANEŠIMAS DĖL 2020 M. EILINĖS KONFERENCIJOS SUŠAUKIMO

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020 m. vasario 26 d. nutarimu nr. 152 atsižvelgdama į LR Vyriausybės Ekstremalių situacijų komisijos 2020 m. vasario 24 d. posėdžio pasiūlymą ir vadovaudamasi LR Civilinės saugos įstatymo 9 straipsnio 11 punktu ir 26 straipsnio 1 dalies 2 punktu, taip pat Ekstremaliųjų situacijų skelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašu, patvirtintu LR Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 31 d. nutarimu nr. 1243 „Dėl Ekstremaliųjų situacijų skelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nutarė paskelbti valstybės lygio ekstremaliąją situaciją visoje šalyje dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės.
Daugiau skaitykite paspaudę nuorodą : https://lff.lt/news/9684/lff-pranesimas-del-2020-m-eilines-konferencijos-susaukimo/