Close

Panevėžys neteko legendinio futbolininko

2019 m liepos mėn 25 d. užgeso praeityje garsaus futbolininko gyvybė. Stasys Madeikis visada liks sporto visuomenės atmintyje. Panevėžio apskrities futbolo federacija ir Panevėžio miesto futbolo bendruomenė reiškia gilią užuojautą artimiesiems ir giminėms.