Close

PRANEŠIMAS DĖL VISUOTINIO ATASKAITINIO RINKIMINIO NARIŲ SUSIRINKIMO

PRANEŠIMAS DĖL VISUOTINIO ATASKAITINIO RINKIMINIO NARIŲ SUSIRINKIMO

Informuojame, kad  2021 m. gegužės 13 d. įvyko Panevėžio apskrities futbolo federacijos (toliau – PAFF) Valdybos posėdis, kurio metu buvo nuspręsta visuotinį narių ataskaitinį rinkiminį susirinkimą organizuoti birželio 28 d., pirmadienį.

Nuotoliniu susirinkimo dalis vyks ZOOM platformoje nuo 11.00 val. ( 1-6 darbotvarkės klausimais).

Darbotvarkė:

  1. PAFF susirinkimo sekretoriaus rinkimas ir tvirtinimas.
  2. PAFF susisrinkimo reglamento tvirtinimas.
  3. PAFF susirinkimo darbotvarkės tvirtinimas.
  4. PAFF susirinkimo balsų skaičiavimo komisijos sudarymas ir tvirtinimas.
  5. PAFF įstatų pakeitimas.
  6. Kandidatų į PAFF Valdybos narius siūlymas.
  7. PAFF Valdybos rinkimai.

 

 

Panevėžio apskrities futbolo federacijos prezidentas                                                                  Darius Butkus