Close

Pranešimas dėl visuotinio ataskaitinio susirinkimo

PRANEŠIMAS

DĖL PAFF VISUOTINIO ATASKAITINIO NARIŲ SUSIRINKIMO

Panevėžys 2020-05-05    Nr. SR – 08

2020 m. birželio 5 d. (penktadienis) 18.00 val. Panevėžio apskrities futbolo federacijos (toliau – PAFF) Valdybos sprendimu šaukiamas Visuotinis ataskaitinis narių susirinkimas.

Susirinkimo vieta: Viešbutis „Vasaris“, Aukštaičių gt. 88 Panevėžys.

Darbotvarkė:

  1. PAFF prezidento kreipimasis.
  2. Pranešimas, kad susirinkimas sušauktas ir vykdomas vadovaujantis PAFF įstatais.
  3. PAFF Visuotinio ataskaitinio susirinkimo skaičiavimo komisijos rinkimas ir tvirtinimas.
  4. PAFF Visuotinio ataskaitinio susirinkimo darbotvarkės tvirtinimas.
  5. PAFF Visuotinio ataskaitinio susirinkimo sekretoriaus rinkimas ir tvirtinimas.
  6. PAFF prezidento ataskaita už 2019 metus.
  7. PAFF finansinė ataskaita už 2019 metus.
  8. PAFF vykdytos veiklos už 2019 m. pristatymas.
  9. Kiti klausimai.

Panevėžio apskrities futbolo federacijos prezidentas                                             Darius Butkus