Close

Pranešimas

 

SK “Baltija”, Asociacija “Sporto fanai”, FC “Pasvalys”,

SK “Sportidus”, FK “Komex”, FK “Panevėžys”, Fk “Rožynas”,

SC “Balti-Flora Express”, FK “Širvena”, SK “Atomas”,

SK “STOP”, FK “Ekrano veteranai”, FC “Kupiškis”, FK “Aukštaitija”,

FK “Dembava”, VšĮ “Naujieji projektai”, VšĮ “Futsal Baltija” Asociacija “Panevėžio futbolas”

 

 

PRANEŠIMAS

           DĖL PAFF VISUOTINIO ATASKAITINIO NARIŲ SUSIRINKIMO

Panevėžys

2023-03-29 Nr. SR – 10

2023 m. balandžio 28 d. (penktadienis) 18.00 val. Panevėžio apskrities futbolo federacijos (toliau – PAFF) Valdybos susirinkimo Nr.4 sprendimu šaukiamas Eilinis Visuotinis  narių susirinkimas.

Susirinkimo vieta: Kavinė baras “Arena LAFA”, adresu: Klaipėdos g.79 C, Panevėžys.

Darbotvarkė:

  1. PAFF prezidento kreipimasis.
  2. Pranešimas, kad susirinkimas sušauktas ir vykdomas vadovaujantis PAFF įstatais.
  3. PAFF visuotinio ataskaitinio susirinkimo darbotvarkės tvirtinimas.
  4. PAFF visuotinio ataskaitinio susirinkimo skaičiavimo komisijos tvirtinimas.
  5. PAFF visuotinio ataskaitinio susirinkimo sekretoriaus rinkimas ir tvirtinimas.
  6. PAFF prezidento ataskaita už 2022 m.
  7. PAFF finansinė ataskaita už 2022 m.
  8. PAFF vykdytos veiklos už 2022 m. pristatymas.
  9. Kiti klausimai.

 

 

 

Panevėžio apskrities futbolo federacijos prezidentas                                 Darius Butkus