Close

Užuojauta UAB”Komex” direktoriaus šeimai ir artimiesiems

Panevėžio apskrities futbolo federacija nuoširdžiai užjaučia šeimą ir artimuosius, mirus UAB”Komex” generaliniam direktoriui ROBERTUI PREIDŽIUI. Velionis buvo aktyvus Panevėžio futbolo bendruomenės narys, vaikų ir masinio futbolo rėmėjas, apskrities futbolo klubai kelis metus kovoja dėl „Komex” įsteigtos taurės tiek vasaros, tiek Futsal žiemos pirmenybėse.
Gali būti liepsna, žvakė ir tekstas vaizdas