Close

„Užgeso praeityje Lietuvoje žinomo trenerio Vytauto Blinstrubo gyvybė“

2019 m rugpjūčio 31 d. užgeso praeityje Lietuvoje žinomo trenerio Vytauto Blinstrubo gyvybė. Vytautas Blinstrubas visada liks sporto visuomenės atmintyje. Jo auklėtinis Panevėžyje buvo garsusis Arminas Narbekovas. Panevėžio apskrities futbolo federacija ir Panevėžio miesto futbolo bendruomenė reiškia gilią užuojautą artimiesiems ir giminėms. Treneris bus pašarvotas rytoj 11.00 val. „Ramybės take”