Close

Užuojauta Aido Petkevičiaus šeimai

Panevėžio apskrities futbolo federacija nuoširdžiai užjaučia šeimą ir artimuosius, staiga mirus Panevėžio futbolo bendruomenės nariui
AIDUI PETKEVIČIUI. Aidas baigė Panevėžio futbolo mokyklą, treniravosi pas trenerį J.Aleksą,žaidė už įvairias Panevėžio apskrities
futbolo komandas.
Pabūti kartu, atsisveikinti su velioniu galėsite trečiadienį, spalio mėn. 26 d., nuo 10.00 iki 18.00 val. „Ramybės tako” Didžiojoje salėje , adresu Geležinkelio g.20, Panevėžys.
ŠV.Mišios už Aidą bus laikomos tą patį rytą – spalio mėn. 26 d. 8.00 val. Šv. Petro ir Povilo bažnyčioj