Close

Užuojauta ALGIMANTO BALILIONIO artimiesiems

Panevėžio apskrities futbolo federacija, Panevėžio krašto futbolo bendruomenė nuoširdžiai užjaučia šeimą ir artimuosius, mirus buvusiam futbolininkų treneriui ALGIMANTUI BALILIONIUI. Algimantas 1967-2014 m. dirbo Panevėžio FA/FM/ treneriu, išugdė
daug futbolininkų,kurie žaidė Lietuvos futbolo rinktinėje, Panevėžio
„Ekrane” ir kitų miestų futbolo klubuose.