Close

Užuojauta Nusipelnusio Lietuvos trenerio šeimai

Panevėžio apskrities futbolo federacija nuoširdžiai užjaučia šeimą ir artimuosius, mirus nusipelnusiam Lietuvos treneriui ZENONUI VANCEVIČIUI. Z.Vancevičius žaidė Panevėžio „Statybos” futbolo komandoje, o baigęs karjerą, dirbo su Panevėžio krašto ir Lietuvos tinklininkais: buvo Panevėžio sporto mokyklos, Panevėžio sporto mokyklos internato, Kauno”Dinamo” moterų komandos bei Lietuvos moksleivių rinktinių treneris