Close

Užuojauta PAFF Valdybos nariui Sauliui Vilniškiui

Panevėžio apskrities futbolo federacija nuoširdžiai užjaučia PAFF Valdybos narį Saulių Vilniškį mirus brangiam tėveliui.
Velionis bus pašarvotas 04.14 d. 14.00 val. “Grauduva” laidojimo rūmuose baltojoje salėje. Laidojamas šeštadienį 12 val.