Close

Užuojauta Panevėžio sporto puoselėtojui Mariui Gečui !

Panevėžio futbolo bendruomenė reiškią gilią užuojautą futbolo ir krepšinio mylėtojui, sporto propaguotojui Mariui Gečui, staiga ir netikėtai mirus brangiam sūnui AIDUI GEČUI