Close

Užuojauta Rimo Vadopalo artimiesiems

Panevėžio apskrities futbolo federacija nuoširdžiai užjaučia artimuosius, mirus buvusiam Panevėžio „Ekrano” žaidėjui /1981-1982m. sezonuose / RIMUI VADOPALUI. Velionis pašarvotas laidojimo rūmuose „Grauduva”, urna išnešama šeštadienį 14 val.