Close

Užuojauta šeimai ir artimiesiems

Panevėžio apskrities futbolo federacija, Panevėžio regiono futbolo bendruomenė nuoširdžiai užjaučia šeimą ir artimuosius, mirus buvusiam ilgamečiam Panevėžio apskrities futbolo federacijos prezidentui GEDIMINUI JUOZAIČIUI.