Close

Užuojauta

Futbolo bendruomenė reiškia gilią užuojautą artimiesiems dėl  Vytauto  Starkaus  mirties. Velionis gimė Kupiškio rajone Subačiuje, baigė Panevėžio sporto mokyklą-internatą, žaidė Tęsti

Moterys už futbolą

Panevėžys jau startavo su projekto uefaplaymakers mergaičių komanda.Tai "MOTERYS UŽ FUTBOLĄ" judėjimo dalis.Tai judėjimas,kuris siekia pakeisti stereotipus apie moteris futbole Tęsti