Close

Gruodžio 28 dienos Drausmės komiteto nutarimas

Posėdyje dalyvauja Drausmės komiteto nariai: DK pirmininkas Arūnas Šteinas. Aurelijus
Adomėnas .
Svečiai: Darius Butkus, Virginijus Liubšys, Vesta Ilgūnaitė, Vytautas Janonis. Kvorumas
yra. Posėdžiui vesti pasiūloma išrinkti pirmininką ir sekretorių.
Posėdžio pirmininkas – Arūnas Šteinas.
Posėdžio sekretorius – Aurelijus Adomėnas.
Atvirai balsuota: „už“ –2 balsai, „prieš“- nėra, „susilaikę“- nėra. Priimta.
Darbotvarkė:
1. Dėl PAFF Valdybos posėdžio Nr.18/10 8 klausimo. „Dėl Drausmės Komiteto atnaujinimo“.
2. Dėl A diviziono rungtynių Nr.4 ir Nr. 8 raudonų kortelių.
3. Dėl A diviziono rungtynių Nr. 5 ir Nr. 6 geltonų kortelių.
4. Dėl B diviziono rungtynių Nr. 1, 6 ir 7 geltonų kortelių.
5. Dėl teisėjų protokolų pildymo.
Už darbotvarkę atvirai balsuota: „už“ –2 balsai, „prieš“- nėra, „susilaikę“- nėra. Priimta.

6. SVARSTYTA: Dėl PAFF Valdybos posėdžio Nr.18/10 8 klausimo. „Dėl Drausmės
Komiteto atnaujinimo“.

SIŪLYTA: PAFF drausmės komitetą atnaujinti. Pasiūlyti DK atstovą, kuris būtų ne iš PAFF
Valdybos. Siūloma Vytautą Janonį išrinkti DK nariu.

NUTARTA: Vytautą Janonį išrinkti į atnaujintą PAFF DK.
Atvirai balsuota: „už“ – 2 balsai, „prieš“- nėra, „susilaikę“- nėra. Priimta.

7. SVARSTYTA: Dėl A diviziono rungtynių Nr.4 ir Nr. 8 raudonų kortelių“.

SIŪLYTA: Nr. 4 rungtynėse tarp FK 2000 ir Husarų komandų žaidėjams parodytų raudonų
kortelių: M. Mantrovui (FK 2000) ir M. Sinkevičiui (Husarai) praleisti po 1 (vienas)
rungtynes.
Nr. 8 rungtynėse tarp FK „Ekrano senjorų“ ir FK 2000 parodyta geltona kortelė FK „Ekrano
senjorai“ 13 min už nesutikimą su teisėjo sprendimu ir 14 min parodyta geltona kortelė už
keiksmažodžius ir gąsdinimą teisėjo atžvilgiu, FK „Ekrano senjorai“ žaidėjui Egidijui
Matilevičiui parodytą geltoną kortelę, kuri tapo raudona kortele. Skirti , kaip numatyta PAFF
salės futbolo čempionato nuostatuose – praleisti 3 rungtynes.
NUTARTA: M. Mantrovui (FK 2000) ir M. Sinkevičiui (Husarai) už gautas raudonas
korteles praleisti po 1 (vienas) rungtynes.
Už raudoną kortelę ( dvi geltonos) Egidijui Matulevičiui (keiksmai ir grąsinimai teisėjo
atžvilgiu) skirti 3 rungtynių nuobaudą.
Atvirai balsuota: „už“ – 2 balsai, „prieš“- nėra, „susilaikę“- nėra. Priimta

8. SVARSTYTA: Dėl A diviziono rungtynių Nr. 5 ir Nr. 6 geltonų kortelių.
SIŪLYTA: Skaičiuoti geltonas korteles ir įkelti į PAFF puslapį. Pranešti komandoms apie
kortelių skaičių.
NUTARTA: Sekti geltonas korteles ir skaičiuoti jų kiekį pranešant komandoms.
Atvirai balsuota: „už“ – 2 balsai, „prieš“- nėra, „susilaikę“- nėra. Priimta.

9. SVARSTYTA: Dėl B diviziono rungtynių Nr. 1, 6 ir 7 geltonų kortelių.
SIŪLYTA: Skaičiuoti geltonas korteles ir įkelti į PAFF puslapį. Pranešti komandoms apie
kortelių skaičių.
NUTARTA: Sekti geltonas korteles ir skaičiuoti jų kiekį pranešant komandoms.
Atvirai balsuota: „už“ – 2 balsai, „prieš“- nėra, „susilaikę“- nėra. Priimta

10. SVARSTYTA: Dėl teisėjų protokolų pildymo.
SIŪLYTA: Po kiekvienų rungtynių teisėjams užpildyti pilnai protokolus – įvarčiai(minutės,
pavardės), kortelių parodymo priežastys.
NUTARTA: Atsakingam už teisėjų paskyrimą ir darbo kokybę A. Šteinui informuoti teisėjus
apie priimtą sprendimą.

Atvirai balsuota: „už“ – 2 balsai, „prieš“- nėra, „susilaikę“- nėra. Priimta