Close

PAFF kviečia įstoti naujus narius

Panevėžio apskrities futbolo federacija, toliau PAFF, kviečia visus PAFF jurisdikcijoje veikiančius futbolo klubus ir komandas, įstoti į PAFF asociacijos narių gretas ir dalyvauti jos tolimesnioje veikloje, skaidriai ir objektyviai išsirinkti ateinančių ketverių metų PAFF valdymo organus Valdybą ir Prezidentą.

Užtikrinant visų galimybes ir teises nustatomas 16 dienų stojimo laikotarpis, tai yra prašymų pateikimas elektroniniu būdu el. p.: ignuk76@gmail.com. iki 2017m. kovo 21 dienos  ir dokumentų pristatymas PAFF sekretoriui Ignui Šimaičiui su parašu ir antspaudu iki 2017m. kovo 23 dienos.

Nuo 2017 kovo 23 dienos iki bus išrinkti PAFF valdymo organai Valdyba ir Prezidentas stabdomas naujų narių priėmimas į PAFF asociaciją.

Nepateikus dokumentų PAFF sekretoriui, elektroniniai prašymai nebus svarstomi.

Reikalingu dokumentų sąrašas:

1) Prašymas (laisva forma:  adresuota PAFF valdybai. Prašome mus (Klubo pavadinimas įm. kodas) priimti į PAFF narius.)

2) Registravimo pažymėjimas (reikia atšviesti registravimo pažymėjimą)

3) Įstatų kopija (reikia atšviesti įstatus)

4) Įsipareigojimas laikytis IFAP nustatytų futbolo taisyklių laikymasis. (Adresuoti PAFF valdybai: Futbolo klubas įsipareigoja laikytis IFAP nustatytomis futbolo taisyklėmis.)

5) Įsipareigojimas laikytis PAFF, LFF, FIFA, UEFA įstatų, taisyklių bei sprendimų. (Futbolo klubas į/k įsipareigoja laikytis PAFF, LFF, FIFA, UEFA įstatais, taisyklėmis bei sprendimais.

6) Įsipareigojimas laikytis LFF nustatytos ginčų sprendimo tvarkos.( Futbolo klubas įsipareigoja laikytis LFF nustatytos ginčų sprendimų tvarkos.)

7) Dalyvių sąrašas (gali būti žaidėjai, vadovai, treneriai: parašyti adresuotą PAFF valdybai)

8) Valdymo bei kitų organų narių sąrašas (jei toks yra)

9) Kompetentingo organo sprendimas tapti federacijos nariu( jei toks yra. Jei nėra – nereikia)

Informacija: el.p.: ignuk76@gmail.com ; mob.tel.: +37068697309 

PAFF atsakingasis sekretorius 

Ignas Šimaitis