Close

Pranešimas dėl visuotinio ataskaitinio susirinkimo

                                                       PRANEŠIMAS

 

               DĖL PAFF VISUOTINIO ATASKAITINIO NARIŲ SUSIRINKIMO

 

                                                    Panevėžys 2019-03-19    Nr. SR – 07

 

2019 m. balandžio 18 d. (ketvirtadienis) 17.30 val. Panevėžio apskrities futbolo federacijos (toliau – PAFF) Valdybos sprendimu šaukiamas Visuotinis ataskaitinis narių susirinkimas.

Susirinkimo vieta: Viešbutis “Smėlynė”, Smėlynės  gt. 3, Panevėžys.

 

Darbotvarkė:

 

  1. PAFF prezidento kreipimasis.
  2. Pranešimas, kad susirinkimas sušauktas ir vykdomas vadovaujantis PAFF įstatais.
  3. PAFF Visuotinio ataskaitinio susirinkimo skaičiavimo komisijos rinkimas ir tvirtinimas.
  4. PAFF Visuotinio ataskaitinio susirinkimo darbotvarkės tvirtinimas.
  5. PAFF Visuotinio ataskaitinio susirinkimo sekretoriaus rinkimas ir tvirtinimas.
  6. PAFF prezidento ataskaita už 2018 metus.
  7. PAFF finansinė ataskaita už 2018 metus.
  8. PAFF vykdytos veiklos už 2018 m. pristatymas.
  9. Kiti klausimai.

 

 
   

  Panevėžio apskrities futbolo federacijos prezidentas                                             Darius Butkus