Close

Skelbiamas konkursas !

NAUJAS konkursas 🙂 Tą pačią info rasite ir www.panevezys.lt, skyrelyje „Konkursai”

2015 metams Panevėžio miesto savivaldybės kūno kultūros ir sporto renginių projektų finansavimo konkursas.

Panevėžio miesto savivaldybė skelbia 2015 metams kūno kultūros ir sporto renginių projektų finansavimo konkursą.Konkurso tikslas – organizuoti ir vykdyti Panevėžio miesto visuomeninių organizacijų, asociacijų ir kitų pelno nesiekiančių juridinių asmenų, kurie užsiima sportine veikla ir sveikos gyvensenos propagavimu, renginius Panevėžio miesto žmonėms.

Paraiškas gali teikti visos Panevėžio miesto visuomeninės organizacijos, asociacijos ir kiti pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, kurie užsiima sportine veikla ir sveikos gyvensenos propagavimu.

Paraiškų pateikimas – Paraiškos teikiamos iki 2014 m. gruodžio 5 d. Savivaldybės administracijos Kanceliarijoje interesantų aptarnavimo specialistui (darbo vieta Nr. 5). Pateikiama projekto vykdytojo antspaudu (jei lėšų gavėjas antspaudą privalo turėti) patvirtinta ir projekto vadovo pasirašyta paraiška ir jos priedai, nurodyti paraiškos formoje. Paraiška ir jos priedai turi būti parašyti valstybine lietuvių kalba (visi prie projekto pridėti dokumentai  nevalstybine kalba turi būti išversti į lietuvių kalbą), tvarkingi, atspausdinti, susegti, puslapiai sunumeruoti ir pateikti užklijuotame bei užantspauduotame voke. Ant voko turi būti užrašyta: „Kūno kultūros ir sporto renginių paraiškų vertinimo komisijai dėl kūno kultūros ir sporto renginio projekto finansavimo“. Ranka užpildytos paraiškos nevertinamos.

Paraiškos pildomos vadovaujantis Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2014-04-24 sprendimu Nr. 1-132. 

Vertinimo prioritetai ir kriterijai:

Kūno kultūros ir sporto renginių projektų vertinimo prioritetai:

1. olimpinių sporto šakų tarptautiniai renginiai;

2. renginiai, skirti Lietuvos Respublikos ir Panevėžio miesto atmintinoms datoms paminėti.

3. masiniai, propaguojantys sveiką gyvenseną renginiai;

  1. jubiliejiniai renginiai ir renginiai, skirti įžymių panevėžiečių atminimui;

5. tradiciniai, turintys tęstinumo tradicijas renginiai;

6. sporto renginių projektai, papildomai finansuojami iš kitų šaltinių;

  1. sporto renginių projektai, vykdomi su partneriais.

 

Kūno kultūros ir sporto renginių projektų vertinimo kriterijai:

1. projektas atitinka konkurso prioritetus;

  1. aiškiai suformuluoti projekto tikslai ir uždaviniai;

3. projekto uždaviniai, padedantys spręsti aktualias problemas;

4. detalus projekto veiklos planas;

5. laukiami konkretūs projekto rezultatai, susiję su projekte numatyta veikla;

6. projekto tęstinumas;

7. tiksli projekto sąmata;

8. turimi žmogiškieji resursai, projekto vykdytojo kompetencija yra tinkama planuojamam projektui įgyvendinti;

9. numatytas ir kooperuotas finansavimas (projektui įgyvendinti numatomi kiti rėmėjai, nurodomas rėmėjas, jo pavadinimas, rėmimo suma);

  1. 1 projektas aiškiai ir išsamiai pristatomas visuomenei, bendruomenei.

 

Papildoma informacija teikiama Švietimo skyriuje (Topolių al. 12) 41 kab., tel. 8 648 100 71, el.p. justina.siurnaite@panevezys.lt

 

KLUBAI, ESANTYS DUOMENŲ BAZĖJE, NEPRIVALO PATEIKTI JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO REGISTRAVIMO PAŽYMĖJIMO KOPIJOS.