Close

Sporto organizacijų, privačių sporto klubų, sporto kompleksų vadovų dėmesiui

Informuojame Jus, kad pratęstas Respublikinis konkursas palankiausiai aplinkai sporto bazei išrinkti.

Konkursą organizuoja Lietuvos tautinis olimpinis komitetas bendradarbiaudamas su Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija.

Konkursas turi šiuos tikslus:

̶  plėtoti šalies sporto bazes, laikantis visų aplinkosauginių reikalavimų ir darnaus vystymo principų;

̶  skatinti veiksmus, kuriais siekiama išsaugoti ir palaikyti vietovės, kurioje įrengta sporto bazė, natūralią ir švarią aplinką, biologinę įvairovę ir kraštovaizdžio svarbias arba būdingas ypatybes, atsiradusias natūraliai arba dėl žmonių veiklos;

̶  skatinti sporto bazių teritorijų „žaliąjį“ planavimą, kuriuo siekiama tobulinti, atkurti arba kurti aplinką, atsižvelgiant į bazės raidą, jos paskirties savybes, vertybes, ekologines, estetines, socialines ir ekonomines funkcijas ir vietos bendruomenių bei visos visuomenės lūkesčius;

̶  viešinti palankiausių aplinkai sporto bazių įrengimo ir priežiūros gerosios patirties pavyzdžius;

̶ įvertinti pateiktus konkursui 2015-2016 m. darbus, nustatyti ir pagerbti geriausius kolektyvus  (autorius), skleisti geriausius aplinkos tvarkymo pavyzdžius.

Konkurse gali dalyvauti visos Lietuvos Respublikoje esančios sporto bazės. Konkursai numatomi skelbti kartą per olimpinį ciklą.

Su konkurso nuostatais galima susipažinti internetinėse svetainėse: www.ltok.lt; www.am.lt; www.loa.lt;

Kviečiame aktyviai dalyvauti konkurse.

 

LTOK komisija „Sportas ir aplinka“.

Pagarbiai, Enriketa Prunskienė

Lietuvos olimpinės akademijos referentė

olimpinio švietimo programinei ir metodinei veiklai

Tel.: 8-5 2126364 mob. tel.: +370 698 12322

el.p.: metodika@loa.lt

www.loa.lt