Close

Užuojauta

Reiškiame užuojautą artimiesiems ir visai futbolo bendruomenei mirus futbolo treneriui Vytautui Šilinskui (1929 03 01 – 2016 03 01).

Velionis bus šarvojamas ir laidojamas Klaipėdoje, Hugo Šojaus g. 5.

Penktadienį urna stovės nuo 16 – 20 val. Laidotuvės šeštadienį 12 val.